Download tài liệu
Lọc văn bản:
STT Kiểu file Số văn bản Tên văn bản Nơi ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
1 File PDF Đánh giá kết quả thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại khoa gây mê hồi tỉnh Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh_Tiếng Anh 01-06-2018 01-06-2018
View Document
2 File PDF Siêu âm 3D trong sản khoa_Tiếng Việt 01-06-2018 01-06-2018
View Document
3 File PDF Siêu âm 3D trong sản khoa_Tiếng Pháp 01-06-2018 01-06-2018
View Document
4 File PDF Điều trị thai nhi_Tiếng Pháp 01-06-2018 01-06-2018
View Document
5 File PDF Điều trị thai nhi_Tiếng Việt 01-06-2018 01-06-2018
View Document
6 File PDF Siêu âm hình thái quý 3_Tiếng Pháp 01-06-2018 01-06-2018
View Document
7 File PDF Siêu âm hình thái quý 3_Tiếng Việt 01-06-2018 01-06-2018
View Document
8 File PDF Nhân một trường hợp điều trị hội chứng truyền máu song thai bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Tâm anh_Tiếng Việt 01-06-2018 01-06-2018
View Document
9 File PDF Nhân một trường hợp điều trị hội chứng truyền máu song thai bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Tâm anh_Tiếng Anh 01-06-2018 01-06-2018
View Document
10 File PDF Giá trị tiên lượng thai khi siêu âm doppler động mạch rốn mất phức hợp tâm trương, xuất hiện dòng chảy ngược chiều ở bệnh nhân tiền sản giật_Tiếng Việt 01-06-2018 01-06-2018
View Document
11 File PDF Giá trị tiên lượng thai khi siêu âm doppler động mạch rốn mất phức hợp tâm trương, xuất hiện dòng chảy ngược chiều ở bệnh nhân tiền sản giật_Tiếng Pháp 01-06-2018 01-06-2018
View Document
12 File PDF Hình ảnh dịch ổ bụng ở thai nhi_Tiếng Việt 01-06-2018 01-06-2018
View Document
13 File PDF Hình ảnh dịch ổ bụng ở thai nhi_Tiếng Pháp 01-06-2018 01-06-2018
View Document
14 File PDF Chuẩn đoán và xử trí hệ tiết niệu thai nhi_Tiếng Việt 01-06-2018 01-06-2018
View Document
15 File PDF Chuẩn đoán và xử trí hệ tiết niệu thai nhi_Tiếng Pháp 01-06-2018 01-06-2018
View Document
16 File PDF Xử trí khi thai nhi có nang buồng trứng_Tiếng Việt 01-06-2018 01-06-2018
View Document
17 File PDF Xử trí khi thai nhi có nang buồng trứng_Tiếng Pháp 01-06-2018 01-06-2018
View Document
18 File PDF Đánh giá kết quả sàng lọc trước sinh phát hiện hội trứng down từ DNA của thai tự do trong huyết tương mẹ_Tiếng Việt 01-06-2018 01-06-2018
View Document
19 File PDF Đánh giá kết quả sàng lọc trước sinh phát hiện hội trứng down từ DNA của thai tự do trong huyết tương mẹ_Tiếng Anh 01-06-2018 01-06-2018
View Document
20 File PDF Siêu âm chẩn đoán thoát vị cột sống_Tiếng Việt 01-06-2018 01-06-2018
View Document
( Tổng số 491 văn bản ) Start << 20 prev - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Next 20 >> Last