Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Mediator

Ngày 22/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, TP đề nghị đình chỉ lưu hành trên toàn quốc mặt hàng thuốc Mediator (hoạt chất Benfluorex), số đăng ký VN-4519-07, do Công ty Les Laboratories Servier sản xuất.

Cục cũng yêu cầu Công ty Les Laboratories Servier phối hợp với nhà phân phối gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng thuốc Mediator và tiến hành thu hồi toàn bộ mặt hàng thuốc này trên phạm vi toàn quốc; gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi mặt hàng thuốc Mediator theo quy định tại Thông tư hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc số 09/2010/TT-BYT ngày 28/4/2010 của Bộ Y tế về Cục Quản lý dược trước ngày 06/12/2010.

Theo đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành có trách nhiệm thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc ngừng sử dụng và thu hồi mặt hàng thuốc nêu trên. Đồng thời, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành, báo cáo về Cục Quản lý dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

V.Khánh