Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu báo giá số 2090 ngày 30/11/2023

Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thông báo số 2076 ngày 29/11/2023

Về việc mời chào giá Tư vấn lập thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thông báo số 2075 ngày 29/11/2023

Về việc mời chào giá: Tư vấn lập bản yêu cầu báo giá và đánh giá bản chào giá

Chi tiết

Thông báo số 2074 ngày 29/11/2023

Về việc mời chào giá: Tư vấn lập bản yêu cầu báo giá và đánh giá bản chào giá

Chi tiết

Thông báo số 2073 ngày 29/11/2023

Về việc mời chào giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

Chi tiết

Thông báo số 2071 ngày 29/11/2023

Về việc mời cháo giá: Tư vấn thẩm định bản yêu cầu báo giá và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết