Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 431 ngày 30/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế dùng cho khoa Đẻ

Chi tiết

Thư mời chào giá số 419 ngày 29/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa, hiệu chỉnh trang thiết bị y tế là Lồng ấp trẻ sơ sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá số 417 ngày 28/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác chyên môn tại Đơn vị chống đau

Chi tiết

Thư mời chào giá số 416 ngày 28/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm phụ kiện thay thế và dịch vụ bảo trì cho máy nghiền thủy tinh tại Khoa Dược

Chi tiết

Thư mời chào giá số 415 ngày 28/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm phụ kiện thay thế cho lồng ấp trẻ sơ sinh tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá số 402 ngày 27/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn tại Trung tâm Sàn Chậu

Chi tiết