Thử mời chào giá số 1448/TM-PSTW ngày 10/07/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13h38 ngày 19/7/2024 do tuổi cao bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi.