Thư mời chào giá số 1957 ngày 20/11/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm giấy A4 trắng cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13h38 ngày 19/7/2024 do tuổi cao bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi.