Thư mời chào giá số 89 ngày 01/02/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu Mua sắm hóa chất, dụng cụ, vật tư tiêu hao dùng cho Trung tâm Chẩn đoán trước sinh bằng nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên sâu về sơ sinh và hồi sức sơ sinh non tháng của Anh Quốc️

Chiều ngày 29/11/2023, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Tổ chức Newborns Vietnam (Vương Quốc Anh) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên sâu đợt 1 cho 09 bác sĩ chuyên khoa sơ sinh.