Yêu cầu báo giá số 1435/YCBG-PSTW ngày 09/07/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13h38 ngày 19/7/2024 do tuổi cao bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi.