Câu hỏi: Cần có bao nhiêu tinh trùng trong mỗi xuất tinh để có thể có thai?

Trả lời: Không ai có thể biết chính xác. Về mặt lý thuyết chỉ cần một tinh trùng, còn phần lớn tinh trùng chết trong đường sinh dục nữ trước khi gặp trứng.

Trung bình có khoảng 200 – 300 triệu tinh trùng mỗi lần xuất tinh. Nếu đậm độ tinh trùng dưới 20 triệu trong 1ml thì khả năng có thai sẽ bị giảm. Số lần xuất tinh cũng quan trọng như độ di động, hình thái, khả năng thụ tinh của tinh trùng.