Câu hỏi: Có thể cải thiện tinh trùng bằng cách nhịn giao hợp không?

Trả lời:Không.

Nếu tinh trùng không xuất ra, nó cũng không thể giữ khả năng sống còn của nó mãi mãi. Sau một khoảng thời gian nó sẽ mất khả năng thụ tinh và rồi cuối cùng bị thoái hoá. Nếu tinh trùng không được xuất ra trong thời gian dài, thì tỉ lệ tinh trùng cũ trong tinh chất tăng lên, và số lượng tinh trùng toàn bộ tăng nhẹ, nhưng chất lượng tinh chất không được cải thiện. Đó là điều dễ hiểu tại sao nhịn giao hợp không cải thiện hơn được khả năng tinh trùng.