Câu hỏi: Có phải sự phóng noãn xảy ra thay phiên nhau trên hai buồng trứng từ tháng này sang tháng khác không?

Trả lời:Không.

Cơ hội phóng noãn của mỗi buồng trứng hàng tháng là hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong bất kỳ chu kỳ kinh nguyệt nào, chúng ta không thể biết được buồng trứng nào sẽ phóng noãn trong khoản thời gian trước phóng noãn 5 ngày. Trong thời gian này, siêu âm có thể giúp ta biết được buồng trứng bên nào có chứa nang noãn chiếm ưu thế.

Vấn đề này chỉ được đặt ra khi người phụ nữ chỉ có 1 vòi trứng toàn vẹn. Dẫu sao thì người ta cũng tin rằng vòi trứng có khả năng bắt noãn từ buồng trứng ngay cạnh dó, cũng như đối với buồng trứng bên dối diện. Điều đó giải thích tại sao có những người phụ nữ chỉ có một buồng trứng và một vòi trứng bình thường nằm bên đối diện cũng có khả năng có thai.