Câu hỏi: Sự phóng noãn xảy ra như thế nào?

Trả lời: Nồng độ LH đột ngột tăng lên vào giữa chu kỳ phát động sự phóng noãn. Một lỗ nhỏ sẽ xuất hiện ở bề mặt nang noãn, một ít dịch nang noãn sẽ thoát ra, và noãn cũng lồi ra ngoài, và được loa vòi trứng bắt lấy.