Yêu cầu báo giá số 1570 ngày 28/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu Thẩm định kế hoạch LCNT cho gói thầu