Câu hỏi: Cơ quan sinh dục nam bao gồm những gì?

Trả lời: Cơ quan sinh dục nam bao gồm dương vật và tinh hoàn. Tinh hoàn sản sinh ra tinh trùng và hormon nam testosteron. Tinh trùng được tạo ra trong ống nhỏ gọi là ống dẫn tinh, những ống này xoắn, và bện vào nhau rất chặt. Những ống này dẫn ra ống lớn hơn, và tiếp theo đó hợp nhất thành một ống gọi là mào tinh. Mào tinh cuốn bện rất chặt, đến nỗi khi tháo cuốn, chiều dài của ống này tới 6m. Tất cả tinh trùng phải chạy qua đó. Khi chạy qua mào tinh, tinh trùng tạo được khả năng tự di chuyển về phía trước, đồng thời cùng với sự rời khỏi mào tinh, tinh trùng trở lên hoàn toàn trưởng thành, di động và có khả năng thụ tinh với trứng. Mào tinh nối với ống dẫn tinh, ống này dầy hơn, và người ta có thể sờ thấy nó ở trong bìu ở phần lớn nam giới. Dương vật: Bao gồm vật xốp và vật cương, và nó có chứa một đường dẫn gọi là niệu đạo, qua đó tinh dịch và nước tiểu ra ngoài. Ống dẫn tinh nối với túi tinh (nơi trộn tinh trùng và tinh dịch) tạo thành ống phóng tinh, ống này chạy xuyên qua tuyến tiền liệt và đổ vào niệu đạo.