Thư mời chào giá số 1574 ngày 28/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị tư vấn đấu thàu cho gói thầu Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả LCNT cho KHLCNT cung cấp thuốc bổ sung lần 2 năm 2023