Phòng - Ban

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

1. Các Lãnh đạo Khoa (hiện tại) :

       - Trưởng khoa :                  BSCK II. Phan Hoài Nam    

       - Phó Trưởng khoa :           BSCK II.  Phạm Chi Mai 

                                                  BSCK I. Đỗ Xuân Hoài                 

       - Tổ trưởng công tác :        KTV CĐ. Trần Mạnh Cường

2.Nhân sự :  Tổng số hiện có 46 CBVC bao gồm:

14 Bác Sỹ (11 BS SĐH và 04 BS chuyên khoa định hướng); 12 KTV CĐHA (01 KTV ĐH và 11 KTV Cao đẳng); 07 Điều dưỡng/Hộ sinh; 10 Nhân viên đánh máy;  03 Y Công

3. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ :

    - Năm 1966 – 1967 :          Bs Nguyễn Địch Kỳ

    - Năm 1967 – 1971 :          Bs Trần Nhật Tý

    - Năm 1971 – 1978 :          Bs Đỗ Thăng Khương.

    - Năm 1978 – 1982 :          Bs Nguyễn Địch Kỳ.

    - Năm 1982 – 1993 :          Bs Đỗ Thăng Khương.

    - Năm  1994 – 1996:          Bs Nguyễn Anh Tuấn.

    - Năm  1996 – 1998 :         Bs  Trần Minh Đăng

    - Năm 1998  – 2010 :         Bs Trần Quốc Việt.

    - Năm 2010 –  2018:          Bs Nguyễn Anh Tuấn.

    - Năm 2019 –  đến nay :    Bs Phan Hoài Nam.

4. Sơ lược sự phát triển của Khoa Chẩn đoán hình ảnh:

Từ năm 1956 khoa X quang được thành lập ngay khi thành lập Bệnh viện C. Năm 1961 đổi tên là khoa XQuang- Vật lý trị liệu. Năm 2001 đến nay khoa được đổi tên thành khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chức năng nhiệm vụ :

-         Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh : Khám Siêu âm ; chụp X Quang tổng quát, chuyên khoa sâu trong sản, phụ khoa

-         Nghiên cứu khoa học.

-         Đào tạo Chẩn đoán hình ảnh chuyên nghành Sản phụ khoa

-         Chỉ đạo tuyến

-         Hợp tác quốc tế.

Những kỹ thuật đang thực hiện tại khoa Chẩn đoán hình ảnh:

XQuang:

-         Chụp XQ tổng quát, chụp sơ sinh.

-         Chụp TCVT.

-         Chụp tuyến vú.

-         Chụp cắt lớp số hóa tuyến vú

Siêu âm:

-         Siêu âm tổng quát.

-         Siêu âm trong sản khoa, phụ khoa.

-         Siêu âm chuyên sâu trong phụ khoa.

-         Siêu âm hình thái thai nhi.

-         Siêu âm hội chẩn trong sản phụ khoa.

-         Siêu âm bệnh tuyến vú.

-         Siêu âm tinh hoàn.

Khoa là cơ sở đầu tiên tại Việt nam áp dụng chụp tử cung vòi trứng trên hệ thống máy kỹ thuật số với kỹ thuật có kiểm soát theo quy trình kỹ thuật hiện đại; chẩn đoán hình thái thai nhi, chẩn đoán những ca bệnh chuyên sâu.

Những kỹ thuật đang trong kế hoạch triển khai:

-         Chụp cộng hưởng từ 1.5T.

-         Chụp can thiệp mạch máu.

Một số thành tích đã đạt được

Khoa liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tổ công đoàn xuất sắc .

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2012.

Nhiều cá nhân liên tục nhiều năm đạt danh hiêu Chiến sĩ thi đua, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; Bằng khen Công đoàn y tế Việt Nam; danh hiệu Phụ nữ Hai giỏi; Gia đình CBVCLĐ tiêu biểu các cấp; nhiều Giấy khen, danh hiệu thi đua các cấp khác.