Phòng - Ban

Phòng Công tác xã hội

1.     Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng:          ThS. Nguyễn Huy Tuấn

Phó trưởng phòng:    CN. Nguyễn Thu Huyền

Tổ trưởng công tác:   CV. Hà Thị Cẩm Xuyên

2.     Nhân lực: 28 CBVC, trong đó 07 Thạc sĩ; 07 Cử nhân; 10 Điều dưỡng, 02 hộ sinh, 01 KTV, 01 Y công

3.     Cơ cấu, tổ chức:

-        Bộ phận tiếp đón, chỉ dẫn và hướng dẫn người bệnh.

-        Bộ phận truyền thông và quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện.

-        Bộ phận đánh giá sự hài lòng của người bệnh và công tác từ thiện.

4.     Lịch sử

Phòng Công tác xã hội được thành lập từ tháng 4 năm 2014.

5.     Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

BSCKII Trần Quốc Việt  - PGĐ kiêm phụ trách phòng (4/2014 - 3/2015)

ThS. Nguyễn Huy Tuấn – Chủ tịch CĐ kiêm trưởng phòng (từ 4/2015 đến nay)

6.     Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Công tác xã hội có chức năng cung cấp các dịch vụ về công tác xã hội để hỗ trợ người bệnh được tiếp cận đầy đủ dịch vụ chăm sóc y tế và tâm lý – xã hội trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương.

a) Tiếp nhận, đánh giá và giải quyết các vấn đề cần được trợ giúp về tâm lý – xã hội cho các đối tượng

- Phòng Công tác xã hội là cầu nối giữa thầy thuốc, người bệnh và người nhà người bệnh giải quyết các vấn đề tâm lý, xã hội trong hoạt động khám, chữa bệnh.

- Phối hợp với các khoa, phòng điều trị trực tiếp hoặc nhân viên y tế tại khoa, phòng mà người bệnh đang khám, chữa bệnh để biết rõ thông tin về tình hình sức khỏe người bệnh.

- Chủ động thăm hỏi, phỏng vấn người bệnh và người nhà người bệnh để đánh giá mức độ cần hỗ trợ về tâm lý, xã hội.

- Giới thiệu, cung cấp thông tin, tư vấn về dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh và người nhà người bệnh.

- Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh trong trường hợp người bệnh có chỉ định chuyển viện, ra viện.

- Tư vấn cho các đối tượng về các chương trình, chính sách an sinh xã hội.

- Tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

b) Hoạt động tìm nguồn lực:

- Làm đầu mối vận động sự tham gia, ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân để giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

- Vận động tài trợ gây quỹ cho bệnh viện, vận động tài trợ về trang thiết bị , nghiên cứu khoa học  và đào tạo cho bệnh viện.

c) Tổ chức sự kiện, truyền thông và quan hệ công chúng:

- Làm đầu mối tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, chương trình gây quỹ của bệnh viện.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để giúp cải thiện tinh thần người bệnh và nhân viên y tế.

- Làm đầu mối quảng bá hình ảnh, hoạt động của bệnh viện với xã hội và cộng đồng

- Tăng cường mối quan hệ của bệnh viện với người dân và các cơ quan báo chí… với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Kết nối những trường hợp người bệnh có hoàn cảnh khó khăn với các cá nhân tổ chức có thể hỗ trợ.

- Hướng dẫn các tổ chức, nhóm tình nguyện viên tới phối hợp về công tác xã hội trong bệnh viện

d) Đào tạo:

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác xã hội trong môi trường y tế tại bệnh viện.

- Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho thầy thuốc và nhân viên y tế.

- Phối hợp. trợ giúp các đơn vị quan tâm đến việc phát triển công tác xã hội.

7. Thành tích

Bằng khen Tổ công đoàn tiêu biểu xuất sắc năm 2014, 2017

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2014.

Tập thể lao động xuất sắc năm 2016, 2017, 2018

Bằng khen của BYT cho tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế do Bộ trường BYT tặng.

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc tham gia đội hình tiếp sức người bệnh năm 2016

Giải nhất chung kết Hội thi sáng tác slogan và giao tiếp ứng xử giỏi 2016

Bằng khen của BYT cho tập thể đã có thành tích xuất sắc thực hiện phát triển nghề CTXH trong ngành Y tế năm 2017