Phòng - Ban

Trung tâm Sàn chậu

1. Lãnh đạo :

+ Giám đốc: Ts. Nguyễn Hòa

+ Phó giám đốc: Bs. Phạm Thị Phương Lan

+ Điều dưỡng trưởng: ĐDCKI. Lê Thị Hải Yến

2. Nhân lực:

19 CBVC, trong đó có: 01 Ths; 02 CKII; 02 ĐD CKI; 02 ĐD Đại học; 01 Cao đẳng; 06 ĐD Trung cấp; HSTC 03; 02 Hộ lý

3. Lịch sử

         Được sự đồng ý của của Lãnh đạo Bộ y tế, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã có những chương trình hợp tác quốc tế, mời các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phẫu thuật sàn chậu từ các nước Pháp, Mỹ sang trực tiếp phẫu thuật và đào tạo cho các Bác sỹ tại bệnh viện phụ sản trung ương và Bệnh viện cử các bác sỹ đi đào tạo tại nước ngoài. Sau một thời gian chuẩn bị chín muồi Trung Tâm Sàn chậu Bệnh viện phụ sản Trung ương đã được thành lập và đến nay đã thực hiện thành thục các phẫu thuật về sàn chậu.

        Trung tâm Sàn chậu Bệnh viện Phụ sản Trung Ương được thành lập theo quyết định số 156/QĐ – PSTW ngày 23/3/2016

         Trung tâm có nhiệm vụ khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thuộc sàn chậu, tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo và chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. Cụ thể:

- Tư vấn, phẫu thuật điều trị són tiểu không tự chủ do gắng sức, khẩn cấp

- Tư vấn, phẫu thuật điều trị bệnh sa sinh dục

- Tư vấn phẫu thuật các bệnh lý thuộc tầng sinh môn

- Tư vấn phẫu thuật điều trị sa thành trước thành sau âm đạo

 

 

4. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm

Khám - Nhận - Làm hồ sơ - Phẫu thuật - Điều trị - Chăm sóc - Kê đơn cho người bệnh:

                + Són tiểu

                + Sa sinh dục

                + Làm lại tầng sinh môn

                + Lạc nội mạc tầng sinh môn

                + Đứt cơ vòng hậu môn

                + Bóc nang thành trước thành sau âm đạo

                + Bóc viêm tuyến Betholin

                + Chỉnh sửa môi lớn môi bé bị rách

                + Triển khai đặt vòng nâng tử cung

Tư vấn, hướng dẫn bài tập giảm sa sinh dục.

Nghiên cứu khoa học: Cùng với các phòng chức năng của Bệnh viện tham gia việc nghiên cứu khoa học và đào tạo, cùng với chuyên gia nước ngoài trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật mới trong lĩnh vực Sàn chậu.